S tehničnim pregledom vozil vam zagotavljamo varno in zanesljivo vožnjo.

Je postopek s katerim pregledamo in preizkusimo vitalne dele vozila.

Ugotavljamo stanje predpisanih naprav in opreme vozila ter preverjamo izpolnjevanje drugih pogojev, ki so določeni z zakonskimi predpisi.
Tehnično brezhibnost vozil preverjamo za vsa motorna in priklopna vozila.