Poslovna Enota Velenje
(03) 896 44 60
Poslovna Enota Žalec
(03) 713 17 77
Delovni čas
| Ponedeljek - Petek 7:00 - 20:00 | Sobota 8:00 -13:00 | |8:00 - 12:00 PE ŽALEC |

Registracija vozil in prenos lastništva

Spremembo lastništva vozila je potrebno prijaviti v 15 dneh.

Za spremembo lastništva je potrebno predložiti :

prometno dovoljenje oz. ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno
listina o spremembi lastništva vozila (račun , kuporodajna pogodba…..)
potrdilo o zavarovanju vozila
fizična oseba osebni dokument ali overjeno pooblastilo, če opravlja spremembo
za drugo osebo

pravne osebe predložijo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe