Spremembo lastništva vozila je potrebno prijaviti v 15 dneh.

Za spremembo lastništva je potrebno predložiti :

prometno dovoljenje oz. ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno
listina o spremembi lastništva vozila (račun , kuporodajna pogodba…..)
potrdilo o zavarovanju vozila
fizična oseba osebni dokument ali overjeno pooblastilo, če opravlja spremembo
za drugo osebo

pravne osebe predložijo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe