Poslovna Enota Velenje
(03) 896 44 60
Poslovna Enota Žalec
(03) 713 17 77
Delovni čas
| Ponedeljek - Petek 7:00 - 20:00 | Sobota 8:00 -13:00 | |8:00 - 12:00 PE ŽALEC |

Zavarovanje

Po zakonu mora biti vsako registrirano vozilo tudi obvezno zavarovano. Zato morate pred podaljšanjem veljavnosti prometnega dovoljenja skleniti tudi zavarovanje. Zavarovanje lahko sklenete 30 dni pred potekom registracije. Pri nas lahko sklenete vse oblike avtomobilskih zavarovanj. Pri zavarovalnici, ki jo vi izberete. Zavarovanja lahko plačate na obroke. Največ na 11 obrokov.

 

Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti
zavarovanje pred odgovornostjo zaradi uporabe motornega vozila preden začne vozilo
uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi.
Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo,
izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem
zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

Vse oblike avtomobilskih zavarovanj lahko sklenete pri nas.
Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se mora torej lastnik vozila zavarovati
pred svojo morebitno odgovornostjo za povzročeno škodo, ki nastane zaradi uporabe motornega vozila v prometu.
Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni
nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče,
ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila. Z zakonom so posebej predpisane zavarovalne
vsote za:

Z dogovorom in doplačilom pa je možno skleniti tudi višje zavarovalne vsote kot so predpisane.
Npr. pri zavarovanju AO za osebno vozilo je doplačila 6% za podvojeno zavarovalno vsoto.

Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik.
Zavarovalna vsota je različna po zavarovalnicah. Višina premije je odvisna od bonitete zavarovanca in
moči motorja vozila ali nosilnosti vozila ali prostornine motorja vozila, odvisno od tipa vozila.
Avtomobilsko kasko zavarovanje
Zavarovalnica krije neposredno škodo na zavarovanem vozilu zaradi prometne nezgode
(trčenje z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu, trčenje v oviro, zdrs s ceste, prevrnitev),
padca predmetov, zračnih vozil in njihovih sestavnih delov, poškodovanja tapeciranih delov vozila ob
nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči, pa tudi škodo zaradi namernega poškodovanja
zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh.
Zavarovalnica krije tudi prevoz poškodovanega vozila do najbližje delavnice ali servisa.