Cenik je veljaven od 08.03.2020 /do spremembe. Davčna stopnja 22%

Kategorija pregleda vozila

CENA BREZ DDV CENA Z DDV
M1, katerih masa vozila ne presega 2500 kg 28,68 € 34,99 €
N1, katerih največja dovoljena masa vozila ne presega 2500 kg 28,68 € 34,99 €
M1, katerih masa vozila presega 2500 kg 36,11 € 44,08 €
N1, katerih največja dovoljena masa vozila presega 2500 kg 36,11 € 44,08 €
M2, N2 65,93 € 80,43 €
M3, N3 75,61 € 92,25 €
O1, O2 19,18 € 23,40 €
O3, O4 41,72 € 50,90 €
L1e, L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e KM, TK, SK,MK 14,90 € 18,18 €
T1, T2, T3, T4, T5, C1, C2, C3, C4, C5, TRAKTORJI 19,37 € 23,63 €
CEMT – N1, N2, N3 113,90 € 138,96 €
CEMT – O2, O3, O4 60,20 € 73,44 €
TRAKTORSKI PRIKLOPNIKI R1, R2, R3, R4 14,16 € 17,27 €
CENIK UPRAVNIH POSTOPKOV
NAZIV POSTOPKA CENA
Izdaja potrdila TP – 1 ali TP – 2 11,50 €
Prometno dovoljenje – obrazec 1,38 €
Izdaja Prometnega dovoljenja 18,98 €
Odjava vozila 11,80 €
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 8,95 €
CENIK LETNE DAJATVE ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU
CESTNINA PO VOZILU CENA
OSEBNO VOZILO – do 1350 ccm 62,00 €
OSEBNO VOZILO – od 1350 ccm do 1800 ccm 96,00 €
OSEBNO VOZILO – od 1800 ccm do 2500 ccm 153,00 €
OSEBNO VOZILO – od 2500 ccm do 3000 ccm 282,00 €
OSEBNO VOZILO – od 3000 ccm do 4000 ccm 452,00 €
OSEBNO VOZILO – nad 4000 ccm 565,00 €
MOTORNO KOLO – do 125 ccm 13,00 €
MOTORNO KOLO – od 125 ccm do 500 ccm 21,00 €
MOTORNO KOLO – od 500 ccm do 1000 ccm 29,00 €
MOTORNO KOLO – nad 1000 ccm 33,00 €
CENIK REGISTRSKIH TABLIC
CENA
RT navadna 2 tablici 18,64 €
RT navadna 3 tablice 27,96 €
RT priklopno vozilo 9,32 €
RT motorno kolo 9,98 €
RT traktor, traktorski priklopnik 9,98 €
RT kolo z motorjem 7,69 €
2 preskusni tablici in potrdilo – avto 13,73 €
1 preskusna tablica in potrdilo – motorno kolo 10,73 €
CENIK STORITEV –PREDELAVE
NAZIV POSTOPKA CENA BREZ DDV CENA Z DDV
1.Ugotavljanje istovetnosti starodobnega vozila 1049 58,33 € 71,17 €
2.Posamična odobritev predelanega vozila (1 pred.)1050 25,83 € 31,52 €
3.Posamična odobritev predelanega vozila (2 pred.)1051 41,67 € 50,83 €
4.Posamična odobritev predelanega vozila (3 pred.)1052 70,83 € 86,42 €
5.Izdaja dvojnika potrdila o skladnosti SB 1053 29,17 € 35,58 €
6.Izdaja potrdila o skladnosti SC 1054 20,83 € 25,42 €
7.Vpis predelave 1055 20,83 € 25,42 €
8.Obrazec SC 1007 4,24 € 4,24 €
9. 1X vpis + 1x predelava 1056 41,67 € 50,83 €
CENIK STORITEV – uvoz vozila iz tuijne
NAZIV POSTOPKA CENA BREZ DDV CENA Z DDV
1.Identifikacija – M1 80,00 € 97,60 €
1.Identifikacija – N1 80,00 € 97,60 €
1.Identifikacija – N2,N3 176,00 € 214,72 €
Identifikacija O1, O2 56,35 € 68,75 €
Identifikacija O3, O4 100,00 € 122,00 €
Identifikacija L 80,00 € 97,60 €
CENIK STORITEV – Pooblaščena delavnica za tahografe in omejlilniki hitrosti.
NAZIV POSTOPKA CENA BREZ DDV CENA Z DDV
1.Kontrola tahografa vgrajeno stanje                              1042 79,17 € 96,60 €
2.Kontrola omejilnika hitrosti                                          1043 25,00 € 30,50 €
3.Čistilni set + baterija + pokrov                                     1044 20,00 € 24,40 €
4. Dodatni plobirni material                                            1045 4,59 € 5,60 €
5. Snemanje na DTCO                                                  1046 19,17 € 23,40 €