Cenik je veljaven od 20.09.2013 / Ur.l. RS št.71/2013 z dne 30.08.2013/ do spremembe. Davčna stopnja 22%

CENIK TEHNIČNI PREGLEDOV

Kategorija pregleda vozila  CENA BREZ DDV CENA Z DDV
M1, katerih masa vozila ne presega 2500 kg 27,84 € 33,97 €
N1, katerih največja dovoljena masa vozila ne presega 2500 kg 27,84 € 33,97 €
M1, katerih masa vozila presega 2500 kg 35,08 € 42,80 €
N1, katerih največja dovoljena masa vozila presega 2500 kg 35,08 € 42,80 €
M2, N2 64,02 € 78,10 €
M3, N3 73,42 € 89,57 €
O1, O2 18,62 € 22,72 €
O3, O4 40,51 € 49,42 €
L1e, L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e KM, TK, SK,MK 14,47 € 17,65 €
T1, T2, T3, T4, T5, C1, C2, C3, C4, C5, TRAKTORJI 18,80 € 22,94 €
CEMT – N1, N2, N3 113,90 € 138,96 €
CEMT – O2, O3, O4 60,20 € 73,44 €
CENIK UPRAVNIH POSTOPKOV    
NAZIV POSTOPKA CENA
Izdaja potrdila TP – 1 ali TP – 2 7,30 €
Prometno dovoljenje – obrazec 1,32 €
Izdaja Prometnega dovoljenja 18,10 €
Odjava vozila 11,80 €
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja 7,30 €
CENIK LETNE DAJATVE ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU
CENA
OSEBNO VOZILO – do 1350 ccm 62,00 €
OSEBNO VOZILO – od 1350 ccm do 1800 ccm 96,00 €
OSEBNO VOZILO – od 1800 ccm do 2500 ccm 153,00 €
OSEBNO VOZILO – od 2500 ccm do 3000 ccm 282,00 €
OSEBNO VOZILO – od 3000 ccm do 4000 ccm 452,00 €
OSEBNO VOZILO – nad 4000 ccm 565,00 €
MOTORNO KOLO – do 125 ccm 13,00 €
MOTORNO KOLO – od 125 ccm do 500 ccm 21,00 €
MOTORNO KOLO – od 500 ccm do 1000 ccm 29,00 €
MOTORNO KOLO – nad 1000 ccm 33,00 €
CENIK REGISTRSKIH TABLIC  
CENA
RT navadna 2 tablici 18,64 €
RT navadna 3 tablice 27,96 €
RT priklopno vozilo 9,32 €
RT motorno kolo 9,98 €
RT traktor, traktorski priklopnik 9,98 €
RT kolo z motorjem 7,69 €
2 preskusni tablici in potrdilo – avto 13,73 €
1 preskusna tablica in potrdilo – motorno kolo  10,73 €
CENIK STORITEV – ugotavljanje istovetnosti starodobnega vozila
NAZIV POSTOPKA CENA BREZ DDV CENA Z DDV
1.Ugotavljanje istovetnosti starodobnega vozila 1049 58,33 € 71,17 €
2.Posamična odobritev predelanega vozila (1 pred.)1050 25,83 € 31,52 €
3.Posamična odobritev predelanega vozila (2 pred.)1051 41,67 € 50,83 €
4.Posamična odobritev predelanega vozila (3 pred.)1052 70,83 € 86,42 €
5.Izdaja dvojnika potrdila o skladnosti SB 1053 29,17 € 35,58 €
6.Izdaja potrdila o skladnosti SC 1054 20,83 € 25,42 €
7.Vpis predelave 1055 20,83 € 25,42 €
8.Obrazec SC 1007 4,24 € 4,24 €
9. 1X vpis + 1x predelava 1056 41,67 € 50,83 €
CENIK STORITEV – uvoz vozila iz tuijne
NAZIV POSTOPKA CENA BREZ DDV CENA Z DDV
1.Identifikacija – M1 80,00 € 97,60 €
1.Identifikacija – N1 80,00 € 97,60 €
1.Identifikacija – N2,N3 176,23 € 215,00 €
CENIK STORITEV – Pooblaščena delavnica za tahografe in omejlilniki hitrosti.
NAZIV POSTOPKA CENA BREZ DDV CENA Z DDV
1.Kontrola tahografa vgrajeno stanje                              1042 79,17 € 96,6 €
2.Kontrola omejilnika hitrosti                                          1043 25,00 € 30,50 €
3.Čistilni set + baterija + pokrov                                     1044 20,00 € 24,4 €
4. Dodatni plobirni material                                            1045 4,59 € 5,60 €
5. Snemanje na DTCO                                                  1046 19,17 € 23,4 €